กรุณาอ่าน

สมาชิกกรุณาล็อกอิน ก่อนเข้าถึงข้อมูลที่สงวนไว้สำหรับสมาชิก กลุ่ม VR-SOL
หรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ ให้ลงทะเบียน พร้อมระบุรหัสนักธุรกิจของตนเอง และ/หรืออัพไลน์ เพื่อให้ตรวจสอบ

 ประกาศเรื่อง ห้ามทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลนฺ

เนื่องจาก ธุรกิจโซล เป็น ธุรกิจสีขาว หากสมาชิกท่านใดพบเว็บไซต์ หรือแฟนเพจ ที่มีการกระทำอันเป็นข้อห้ามตามประกาศข้างต้น ให้แจ้งกับบริษัทโซลฯได้ทันที เพื่อรักษาสิทธิ์ ป้องกันการเอาเปรียบสมาชิกท่านอื่นๆ

และ 

ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกว่า การสั่งซื้อใดๆจากเว็บที่ผิดระเบียบ จะไม่สามารถรับประกันในเรื่องของ การได้รับสินค้า หรือสินค้าที่มาจากบริษัทโซลฯหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทโซลฯ จะเพิกถอนสถานภาพสมาชิกของผู้ที่ทำผิดกฎระเบียบดังกล่าว เมื่อตรวจสอบพบ อันจะทำให้ไม่สามารถติดต่อ ดำเนินธุรกิจใดๆเกี่ยวกับโซลได้

 

ประกาศทั่วไป

ประกาศเรื่องการใช้ชื่อจริง นามสกุลจริงในการลงทะเบียนเว็บไซต์ กลุ่ม VR-SOL

แจ้งถึงสมาชิกของเว็บไซต์กลุ่ม VR-SOL 

ตามที่ได้แจ้งกฎ กติกาในการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ว่า ให้ใช้ชื่อจริง - นามสกุลจริง เป็นภาษาไทย เพื่อป้องกัน SPAM เข้ามาแอบอ้างลงทะเบียน

ทางเราจึงต้องขอเข้มงวดดังนี้

 • ผู้ที่ลงทะเบียนทุกคน ต้องใช้ชื่อจริง - นาสกุลจริง เป็นภาษาไทย เท่านั้น ไม่ใช้ชื่อย่อ หรือชื่อเล่น ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ  หากไม่เป็นตามนี้ เราจะลบชื่อออกทันที
 • สำหรับสมาชิกเดิม หลังมีการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติทางอีเมลผ่านระบบแล้ว และภายในเวลา 1 สัปดาห์ หากสมาชิกยังไม่เข้ามาทำการแก้ไข ทางเราจะทำการลบชื่อสมาชิกท่านั้นออกจากระบบ

ต้องขออภัยในความยุ่งยาก แต่ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และความปลอดภัยของเว็บไซต์

Web Admin VR-SOL

เงื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บกลุ่ม VR-SOL

ประกาศเรื่อง ห้ามทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ตามประกาศฉบับล่าสุด ประกาศเรื่อง ห้ามทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์  อันมีผลจริงจังตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นี้

เนื่องด้วยเราเป็นเครือข่ายสีขาว และเพื่อไม่เป็นการละเมิดกฎระเบียบของบริษัทฯ, ทางเรากลุ่ม VR-SOL จึงต้องเข้มงวดในเรื่องการเข้าใช้งานเว็บดังนี้

นิยาม

 • สมาชิกเว็บไซต์ : คือสมาชิกที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ www.vr-sol.com เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ ตามสิทธิ์ที่ได้รับ ไม่เกี่ยวกับบริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • สมาชิกโซล : คือผู้ที่ได้สมัครสมาชิกโซล และได้ส่งเอกสาร พร้อมใบสมัคร ถึงผู้แนะนำ เพื่อส่งเข้าบรืษัทโซลฯ เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้าใช้งานเว็บกลุ่ม VR-SOL 

เนื่องด้วยเฉพาะสมาชิกโซลที่อยู่ในกลุ่ม VR-SOL เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สงวนไว้ได้ โดยผู้ที่สมัครสมาชิกเว็บ จำต้องระบุเลขที่นักธุรกิจ เพื่อให้ทางเราตรวจสอบว่าอยู่ในกลุ่ม VR-SOL หรือไม่ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ที่อยู่ในกลุ่ม VR-SOL ให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดส่วนตัวตามลำดับดังนี้

 • ระบุหมายเลขสมาชิกโซล(เลขที่นักธุรกิจ) เพื่อที่ทางเราจะตรวจสอบว่าอยูในสายงานนี้หรือไม่. สำหรับกรณีที่ยังไม่ได้เลขสมาชิกโซลของตัวเอง ให้ระบุเลขที่สมาชิกโซลของผู้แนะนำก่อนได้ (ตรวจสอบจากเลขที่นักธุรกิจเท่านั้น)
 • ระบุชื่อจริง นามสกุลจริง และเป็นภาษาไทย

โดยขณะนี้ทยอยตรวจสอบจากเลขที่สมาชิกโซล(เลขที่นักธุรกิจ) ที่ท่านสมาชิกเว็บกลุ่ม VR-SOL ระบุไว้ในข้อมูลส่วนตัว และจะลงหมายเหตุถึงผลการตรวจสอบไว้ในข้อมูลส่วนตัวของท่าน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาใหม่ ทางเราจะทำการตรวจสอบภายใน 1-8 ชั่วโมง และจะทำการอัพเดทผลการตรวจสอบไว้ในหมายเหตุในรายละเอียดส่วนตัวของท่าน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อได้ตาม เมนู ติดต่อเรา หากเร่งด่วน ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขด้านใน แต่ทั้งนี้สมาชิกของเว็บไซต์นี้ทุกคน ยังสามารถได้รับแจ้งผ่านทางอีเมลอัตโนมัติ เกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ ขึ้นกับท่านมีสิทธิ์ในการเปิดหรือไม่

หากสมาชิกท่านใดพบเว็บไซต์ หรือแฟนเพจ ที่มีการกระทำอันเป็นข้อห้าม ให้แจ้งกับบริษัทโซลฯได้ทันที เพื่อรักษาสิทธิ์ ป้องกันการเอาเปรียบสมาชิกท่านอื่นๆ

และ

ขอแจ้งถึงบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกว่า การสั่งซื้อใดๆจากเว็บที่ผิดระเบียบ จะไม่สามารถรับประกันในเรื่องของ การได้รับสินค้า หรือสินค้าที่มาจากบริษัทโซลฯหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทโซลฯ จะเพิกถอนสถานภาพสมาชิกของผู้ที่ทำผิดกฎระเบียบดังกล่าว เมื่อตรวจสอบพบ อันจะทำให้ไม่สามารถติดต่อ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโซลได้

ชี้แจ้งข้อกล่าวหา(หมิ่นประมาท)

เนื่องจากมีการกล่าวหา จากผู้นำบางคน ทำให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มงานของเรา VR-SOL และทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า

 

htttp://www.vr-sol.com สร้างขึ้นสำหรับสายงานกลุ่ม VR-SOL ทีมงานคุณแป้ง ลลนันท์ นาคอนันต์พร รหัส 500045410 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทีมงานกลุ่ม VR-SOL เท่านั้น

โดยการสมัครสมาชิกเว็บ มิได้เกี่ยวข้องกับรหัสสมาชิกโซลแต่อย่างใด ทั้งนี้ http://www.vr-sol.com มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหาร โซล เรียบร้อยแล้ว

หากยังมีผู้กล่าวหาไปในทางเสื่อมเสีย ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมาย

 

สมาชิกท่านใดมีปัญหาการล็อกอิน หรือมีข้อสงสัย

 

ติดต่อคุณแป้ง ลลนันท์ นาคอนันต์พรโดยตรง ที่หมายเลข 0954500661 หรือ Line: sahuykuy

แบ่งปันหน้านี้

สมาชิกออนไลน์

ไม่มี

10 รายชื่อสมาชิกล่าสุด

 • นายยงยุทธ์ อุตรา (26/12/2557)
 • ศรินทร์ญา จังจริง (26/12/2557)
 • อนัญญา โภชากรณ์ (22/12/2557)
 • สร้อยนภา สัมฤทธิ์สุทธิ์ (22/12/2557)
 • นาย สัมพันธ์ วิวิตแก้ว (21/12/2557)
 • กุสุมา ศรีเหรา (18/12/2557)
 • นฤนาถ สุกใส (15/12/2557)
 • พักตร์วิภา สุวงทา (15/12/2557)
 • แคทลียา สินค้า (13/12/2557)
 • วุฒิชัย สาธิตธรรมชาติ (11/12/2557)

บุคคลออนไลน์

มี 111 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Go to top